Welcome
     
 
 
     
  
طی سال های گذشته علاوه بر تلاش در ارتقای سطح کیفی و فنی خدمات، یکسری اقدامات مدیریتی جهت بهبود و ارتقای سطح خدمات شرکت صورت پذیرفته که به برخی از آنها در ذیل اشاره میگردد.
 
  • سیستم اتوماسیون اداری

 با اجرای این سیستم، تمامی واحدهای اجرایی و ستادی شرکت که در 7 نقطه مستقر می باشند. مبادلات فنی و پشتیبانی خود را از این طریق و با کمترین وقت انجام میدهند.

  • سیستم مدیریت تردد

مدیریت تردد که قسمت اعظم آن اجرا گردیده ، باعث خواهد شد در تمامی طول شبانه روز، زمان و مکان اکیپ های اجرایی را به منظور بهینه سازی شرایط شبکه مدیریت می گردد.

  • آموزش

از شاخص ترین اقدامات شرکت، اجرای دوره های گوناگون جهت حفظ و ارتقای دانش کارکنان سازمان می باشد که آمار نفر ساعت آموزش کارکنان بیانگر اهمیت آموزش در سازمان می باشد.

  • ایمنی و بهداشت محیط کار

صیانت از سرمایه انسانی و تاسیسات و تجهیزات برای شرکت از بزرگترین و پر اهمیت ترین مشخصه انجام کارها می باشد.

  • تامین ابزار و ماشین آلات

تامین ابزار و ماشین آلات اکیپ های عملیاتی تداوماً نظارت و کنترل میگردد تا عملیات اجرایی محوله به گروه ها بنحوی مطلوب صورت پذیرد.

  • نظام مدیریت کیفیت

بعنوان اولین شرکت دارنده گواهینامه استاندارد ایزو در زمینه سرویس و نگهداری و تعمیرات، تداوماً به روز نمودن روش ها و دستورالعمل های اجرایی و ستادی جهت بهینه نمودن روال انجام خدمات در حال انجام می باشد.

 


برای سفارش آنلان خدمات اینجا کلیک کنید